Hizmetlerimizden Kimler Faydalanabilir?

bg
İş Eşleştirme Hizmetleri

İş Eşleştirme Hizmetleri

İş Eşleştirme Uygulamaları, endüstriyel tasarım projelerinde başarılı ortaklıkların yolunu açacak şekilde gerekli ve ilgili tarafları bir araya getirmeyi amaçlar.

Prototipleme

Prototipleme

Tasarımdan ürüne gidiş yolunda en önemli dönüm noktalarından biri prototipler ile tasarımınızı fiziki olarak elimizde tutmak olacaktır. Gerek şekilsel kontroller gerek kullanıcı deneyimi gerekse bazı fonksiyonel testler için prototipler ürün geliştirme sürecini hızlandıran kritik çıktılardır.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri

Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri

Yeni bir ürünün kullanıcılar üzerinde ne gibi olası fizyolojik, bilişsel, davranışsal ve duygusal değişimler yarattığını üretim öncesinde anlamaya yardımcı olan Kullanıcı Deneyimi Laboratuvarında yapılacak testler ile kullanıcıların ürün algısı ölçülebilmektedir. Böylelikle, üretime geçmeden önce prototipleri gerçekleştirilen ürün tasarımları için pazardaki kabul görme, kullanıcı tepkileri hakkında bilgi sunulmakta; buna bağlı olarak tasarım iyileştirmeleri için katkı sağlanabilmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Merkez; tasarımcıları ve KOBİ'leri, geliştirdikleri yeniliklerde farklı Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) koruma türlerine yönelik olarak rehberlik, Patent / Faydalı Model başvurularına destek, ticari ve teknik sırları korumaya yönelik öneriler, FMH’den ticari olarak yararlanma, ihtilafların çözümlenmesi ve FMH’yi yönetme konusunda destekleyecektir.

Sanal Gerçeklik

Sanal Gerçeklik

Mevcutta var olan veya yeni tasarlanmış ürünlerin prototipleme öncesi dijital ortamda görülmesi ve deneyimlenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, üretim öncesi nihai ürünlerin prototiplenmesine gerek duyulmadan sanal ortamda gereken tüm değişiklikler yapılarak, ürün geliştirme süresinin kısalması, hatalı kalıplama gibi maliyetlerinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Girişimcilik Programı

Girişimcilik Programı

İSO ETP Girişimcilik Programı sizi tasarımcı ve sanayici ekosistemi ile bir araya getirecek bir programdır.

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Merkezimiz; Ürün geliştirme sürecinde en katma değerli adımlardan biri olan endüstriyel tasarım alanında konunun uzmanlarından destek almanızı sağlamaktadır. Ürünlerinizde kullanım kolaylığı sağlayan, kullanıcı deneyimini üst düzeye taşıyan tasarım unsurları ile ürünlerinizin pazar başarısı artacaktır.

TCSvTB#MTH_RGB_unframed_horizontal 1
3
2

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.

Web sitesinin içeriğinden sadece Rea Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.