IDEA4ISTANBUL

bg

İstanbul için Endüstriyel Tasarım Ekosistemi Ekseni (IDEA4ISTANBUL) Projesi, AB’ye üyelik öncesindeki ülkelerin ekonomik kalkınmalarının desteklenme politikası kapsamında, AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Kalkınma Fonu’nun  ortak finansmanı ile ortaya konulmuştur. Proje, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülmektedir.

IDEA4ISTANBUL Projesinin amacı endüstriyel tasarımın yaratacağı katma değer ile sanayi ve endüstriyel tasarım sektörleri arasındaki bağları güçlendirerek Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaktır. Projenin kapsamında KOBİ'lere, büyük ölçekli işletmelere tasarımcılara ve girişimcilere yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerine destek verilerek İstanbul ve komşu şehirlerdeki endüstriyel tasarım ekosisteminin güçlendirilmesi için bir “Yaratıcı Endüstri Merkezi”nin faaliyete geçirilmesi hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, IDEA4ISTANBUL’un yürütme görevini üstlenmek üzere İSO’nun %100 iştiraki olarak İSO ETP kurulmuş ve 2022 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlamıştır. IDEA4ISTANBUL’un amaçlarını yerine getirmek için İleri teknoloji ürünü ekipmanları ve laboratuvarlarıyla sunduğu entegre hizmet açısından Türkiye’nin en gelişmiş endüstriyel tasarım ve prototipleme merkezi olan İSO ETP, modern modelleme ve laboratuvar hizmetleri, yüksek teknoloji makine ve teçhizatı; endüstriyel tasarım danışmanlığı, fikri mülkiyet hakları, kullanıcı deneyimi, tasarım doğrulama ve prototipleme hizmetleriyle bir tasarım veya ürün fikri olan ya da ürünlerini geliştirmek isteyen firma ve girişimcilere çözümler sunmaktadır.

TCSvTB#MTH_RGB_unframed_horizontal 1
3
2

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.

Web sitesinin içeriğinden sadece Rea Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.