Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri

bg
Kullanıcı Deneyimi (UX) Testleri
Yeni bir ürünün kullanıcılar üzerinde ne gibi olası fizyolojik, bilişsel, davranışsal ve duygusal değişimler yarattığını üretim öncesinde anlamaya yardımcı olan Kullanıcı Deneyimi Laboratuvarında yapılacak testler ile kullanıcıların ürün algısı ölçülebilmektedir. Böylelikle, üretime geçmeden önce prototipleri gerçekleştirilen ürün tasarımları için pazardaki kabul görme, kullanıcı tepkileri hakkında bilgi sunulmakta; buna bağlı olarak tasarım iyileştirmeleri için katkı sağlanabilmektedir.

Tasarımların prototiplerinin kullanıcı deneyimine sunulması, tasarı ve proje aşamasında teorik düzeyde seyreden yaratım sürecinin pratik faydalarının test edilmesi ve olası kusurlarının tespit edilmesi için büyük önem taşımaktadır. 

İSO ETP Merkezinde bulunan UX Lab’da, yani kullanıcı deneyimi laboratuvarında prototipi oluşturulmuş veya henüz dijital ortamda tasarım aşamasında bulunan bir ürün, EEG, göz takip, biyosensör ekipmanları ve fizyolojik yazılım paketleri sayesinde, üretim öncesinde kullanıcılar üzerinde ne gibi fizyolojik, bilişsel, davranışsal veya duygusal değişimler yarattıkları açısından test edilebilmektedir. Bunun sonucunda üretime geçmeden önce prototipleri gerçekleştirilen ürün tasarımları için pazardaki kabul görme ve kullanıcı tepkileri hakkında üreticiye çok değerli bilgileri sunan merkez, tasarım iyileştirmelerine imkân tanımaktadır. 

Bunların yanında, elde edilen, deneye ve deneyime dayalı istatistiki veriler, yeni bir ürünün tasarımının kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmediği, ergonomik olup olmadığı, kullanıcıların ürün algısının talep etkisi değerlendirilebilmektedir. Böylelikle, üretime geçmeden önce prototipleri gerçekleştirilen ürün tasarımları için pazardaki kabul görme, kullanıcı tepkileri hakkında bilgi sunulmakta; buna bağlı olarak tasarım iyileştirmeleri için katkı sağlanabilmektedir. 

ux
ux
ux

Hizmet Talep Formu

Ad gereklidir
Soyad gereklidir
E-posta adresiniz gereklidir
Telefon numaranız gereklidir
TCSvTB#MTH_RGB_unframed_horizontal 1
3
2

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.

Web sitesinin içeriğinden sadece Rea Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.