Destek Masası

bg

İSO ETP’ye danışarak, yenilikçi çözümlerinizi hukuki olarak nasıl koruyabileceğinizi öğrenebilir, karmaşık gibi görünen tasarım, patent ve markalaşma süreçlerinde size yasal koruma sağlayacak en doğru stratejinin geliştirilmesi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nca tanımlanan haliyle “Fikri Mülkiyet” bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.

 

"Sınaî Mülkiyet", genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

 

Sınaî mülkiyet haklarından i) tasarım, ii) patent ve iii) marka haklarının korunumu ISO ETP’nin ilgi alanı içinde yer almaktadır. İSO ETP, bu konularda bilgi talebinde bulunan girişimci ve tasarımcılara yönlendirici destek hizmet sunmaktadır.

Hangi Sorulara Yanıt Bulabilirsiniz?

design

Patent

Patent, buluş konusu ürünle ilgili olarak buluş sahibine 20 yıla kadar üretebilme, kullanabilme, satabilme veya ithal edebilme konularında ayrıcalık veren belgedir . Bir buluşa patent verilebilmesi için üç kriter aranmaktadır. Bunlar, yenilik, buluş basamağı (ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması) ve sanayiye uygulanabilir olma özellikleridir. Patent koruma süresi, buluş konusu ürünün kullanımı ve yıllık ödenen harçlara bağlı olarak şekillenmektedir. Türkiye'de patent başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

design

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajların biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Marka koruması için başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılır. Yenileme süreleri için bir sınır bulunmamaktadır.

design

Tasarım

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümdür. Tasarımlar ancak yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla tasarım korunmasından faydalanabilir. 'Yenilik' ve 'Ayırt Edicilik' tasarım başvuru değerlendirmelerinde aranan iki temel kriterdir. Tescilli tasarımların koruma süresi ise 5 yıldır ve 5'er yıllık yenilemelerle 25 yıla kadar uzatılabilir.

design

Faydalı Model

Faydalı model başvuruları, buluşları korumak için yollardan biridir. Patent başvurularından farklı olarak 10 yıl koruma sağlamaktadır. Yine, aranan kriterler açısından farklılıklar bulunmaktadır. En temel farklılık 'buluş basamağı' kriterinin 'Faydalı Model' başvurularında dikkate alınmaması ve inceleme raporu içermemesidir.

Patent Başvuru Süreci

Patent Başvuru Süreci

Marka Başvuru Süreci

Marka Başvuru Süreci

Endüstriyel Tasarım ve Başvuru Süreci

Endüstriyel Tasarım ve Başvuru Süreci
cube
cube

Sık Sorulan Sorular

Patent başvurusu, talep edilen özel ekleriyle birlikte doldurulacak Başvuru Formu ve başvuru ücretiyle (marka ve tasarım tescil başvuruları ile birlikte) Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılır. (https://www.turkpatent.gov.tr/)

Marka başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılır. (https://www.turkpatent.gov.tr/)

Patent başvuru tarihi esas alınır.

Başvuru tarihinden itibaren 20 yıl koruma sağlar. Ancak, ilgili ödemelerde bir sıkıntı yaşanmaması gerekir.

Patent başvurusuna konu olan çözümün daha önce bir üründe kullanılmaması, kamuya açılmaması, fuarda sergilenmemesi, makalede bahsedilmemesi gerekir.

Bir markanın tescili, sahibine markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak markayı kullanma ve bunu (R) sembolünü kullanarak belirtme ve mahkemelerde ihlalin giderilmesini talep etme münhasır hakkını verir.

Tasarım tescil korumasında 2 kriter aranır. İlki bir tasarım tescil başvurusu yapıldığında o üründe

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT), dünya çapında birçok ülkede geçerli olan patent başvurularının yapılmasına yönelik uluslararası bir anlaşmadır. PCT sistemi

Bir markanın tescili, sahibine markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak markayı kullanma ve bunu (R) sembolünü kullanarak belirtme ve mahkemelerde ihlalin giderilmesini talep etme münhasır hakkını verir.

Bir tasarım hakkı, yeni ve ayırt edici bütün ürünlerin genel görsel görünümünü korur. Koruma talep edilecek ürünlerin fiziksel ve somut bir forma sahip olması gerekmektedir.

Mevcut Mevzuata göre...
contact

İletişim Formu

Ad gereklidir
Soyad gereklidir
E-posta adresiniz gereklidir
Şirket gereklidir
Konu Başlığı gereklidir
Konu gereklidir
cube

Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları Yetkilileri

Türk Patent ve Marka Kurumu Temark (TÜRKPATENT)
Fax

Faks

+90 312 303 1173

Telif Hakları Genel Müdürlüğü
Fax

Faks

+90 312 470 68 20

bg
TCSvTB#MTH_RGB_unframed_horizontal 1
3
2

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.

Web sitesinin içeriğinden sadece Rea Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.