Şartname

bg
Şartnameyi İndir

İSTANBUL DESIGNATHON YARIŞMA ŞARTNAMESİ VE

YARIŞMACI TAAHHÜTNAMESİ

 

İçindekiler

  1. Genel Bilgi ve Tanımlar
  2. Yarışma Konusu
  3. Katılım Süreci – Yarışmacılarda ve Takımlarda Aranan Şartlar
  4. Yarışma Takvimi ve Süreci
  5. Değerlendirme ve Seçim Kriterleri
  6. Ödüller
  7. Etik Kurallar
  8. Fikri Mülkiyet Hakları
  9. Genel Diğer Maddeler ve Yükümlülükler

 

 

1.  GENEL BİLGİ ve TANIMLAR

1.1. “İSTANBUL DESIGNATHON”, İstanbul Sanayi Odası Endüstriyel Tasarım ve Prototipleme (İSO ETP) Merkezi tarafından düzenlenen bir tasarım geliştirme yarışmasıdır.

1.2. Yarışma süreci 6 Mart 2024 tarihinde kayıtların açılması ile başlayacaktır. Yarışma, 25 Mayıs 2024 tarihindeki final sunumları ve jürinin değerlendirmesi ile sona Süreç öncelikle çevrimiçi (online) olarak yürütülecektir. Takımlar yarışmanın ikinci aşamasında fiziksel olarak İSO ETP’de çalışılacaktır.

1.3. Yarışma Adı: “İSTANBUL DESIGNATHON”

1.4. Takım: Yarışmaya katılan ve ortak çözüm sunan asgari 3 azami 5 yarışmacıdan oluşan ekip.

Takım lideri: Yarışmaya katılacak takımların kendi içlerinden seçecekleri ve kayıt sürecini takımı adına başlatacak kişi. Takım bilgilendirmelerinde öncelikle koordinasyonu sağlayacak kişi.

 

2.   YARIŞMA KONUSU

2.1. Yarışma konusu “Türk Yemek Kültürünün Gelişmesi için Tasarımlar”dır.

2.2. Hazır yemek sektöründe tedarik - hazırlama – pişirme – sunma – tüketim – paketleme - sevkiyat gibi safhalar bulunmaktadır. Yemekler, bölgeye/yöreye göre ve/veya yemeği tüketen grup, yemeğin hazırlandığı/sunulduğu mekana farklılık arzetmek, hazırlık ekipmanları, paketleme gereksinimleri, yemek öncesi ve sonrası kullanılabilecek araç ve gereçler de bu çerçevede özelleşerek farklılaşabilmektedir. insan sağlığının birincil öncelik olduğu bu sektörde, gıdaların besin değerlerinin korunması da ayrı bir önem taşımaktadır. Diğer yandan iş yaşamının teknolojik gelişmeler nedeniyle sosyokültürel alışkanlıkları hızlandırıp dönüştürüyor olması  ve pandemi gibi nedenlerle yemek tüketilen mekanlardaki farklılık ihtiyaçları, beslenme süreçlerinde yeni çözümlerin geliştirilmesini de gerekli kılmaktadır.

2.3. Bu sebeplerle, gıdanın hazırlanacağı noktaya gelişi (mutfağa – evlere – ofislere – restaurantlara vb.), hazırlık süreci, pişirilmesi, sunumu ve tüketilmesi de dahil olmak üzere tüm adımlarda öncelikli olarak Türk mutfağının özel yemeklerini tüketicinin mekan – zaman – kişisel durumunu da dikkate alarak (özel sağlık gereksinimi vb.) yenilikçi tasarımlar geliştirmek bu yarışmanın odağını oluşturmaktadır.

2.4. Yarışmacıların, asgari olarak yukarıdaki madde 2.2’te belirtilen süreç ve adımlara ilişkin geliştirecekleri yeni tasarımlarının aşağıdaki madde 5.3’te belirtilen değerlendirme kriterlerine uygun çözümler üretmeleri

2.5. Çözümün hangi hedef kitle, hangi durumlardaki kullanım için geliştirildiği, ne gibi faydalar  sunduğu  tasarım  sunum  dosyası  içinde  yer almalıdır. Çözüm geliştirilirken tasarım odaklı düşünme tekniğinin ihmal edilmemesi önem arz etmektedir. Bunun yanında çalışmaların gözlem, literatür araştırması ve kullanıcılar ile görüşmeler gibi metotları içermesi de önerilmektedir.

 

3.   KATILIM SÜRECİ –YARIŞMACILARDA VE TAKIMLARDA ARANAN ŞARTLAR

3.1.  “İstanbul Designathon” Tasarım Yarışmasına Katılım Şartları

3.1.1. Geliştiriciler en az 3 en fazla 5 kişilik takımlar halinde “İSTANBUL DESIGNATHON”a katılabilecektir. İstanbul Designathon’’a katılmak isteyen takımlar 6 Mart – 12 Nisan 2024 tarihleri arasında https://isoetp.com/ web sitesinden erişebilecekleri formu doldurarak kayıtlarını yapabileceklerdir. 12 Nisan 2024 tarihi 23:59’dan sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.1.2. Bireysel katılım kabul Yarışma sadece takımlara açıktır.

3.1.3. Yarışmacıların asgari 18 yaşında olması

3.1.4. Her yarışmacı, sadece bir takımda yer

3.1.5. Her takım sadece bir fikir/çözüm ile yarışmada yer

3.1.6. Her bir takımdaki yarışmacıların mümkünse birbirinden farklı disiplinlerden olması (mühendislik, endüstriyel tasarım, sosyal bilimler, ) beklenmektedir. Ancak her takım içinde en az bir endüstriyel tasarım profesyonelinin olması şarttır.

3.1.7. İSO ETP çalışanları; İSO ETP çalışanlarının birinci derece akrabaları veya İSO ETP ile doğrudan iş ilişkisi olan kişiler yarışmaya başvuramazlar.

3.2  Kayıt Süreci

3.2.1. “İSTANBUL DESIGNATHON”a başvuran katılımcılar, İSO ETP tarafından belirlenen şartların ve koşulların tamamına uymayı kabul ederler.

3.2.2. Katılımcılar başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik bilgi içeren başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasından sonra yanlış veya yanıltıcı bilgi tespit edilmesi durumunda “takım” yarışmadan diskalifiye olacaktır.

3.2.3. Takım kayıtları öncelikli olarak takım lideri tarafından “takım adı – takım lideri adı – takımda yer alacak kişi sayısı – takımı oluşturan kişilerin adı ve soyadı – takım üyelerinin öğrenci/profesyonel ayrımı – öğrenci ise bölümü – mezun ise mezuniyet yılı ve uzmanlık alanları - takım üyelerinin e- posta adresi – proje fikri ve katılım motivasyonu bilgilerini içerecek şekilde https://isoetp.com/ web adresinden yapılır. Takım lideri ve üyelerine “takım kaydınız alındı. Lütfen kişisel kaydınızı tamamlayınız” mesajı ile e-posta iletilecek ve yarışmacılar ilgili kayıt bağlantısından kişisel kayıtlarını tamamlayacaklardır.

3.2.4. https://isoetp.com/ web sitesinde bulunan başvuru formu – kişisel kayıt sayfasında kişisel verilerin korunmasına dair KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Başvuru Şartnamesi ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan Takım oluşturma ve Takım başvuru işlemi tamamlanmayacaktır. Başvuranlar, formu doldurduklarında https://isoetp.com/ sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış olacaktır. Bu onayla birlikte, katılımcılar İstanbul Designathon’un yarışma ile ilgili tüm düzenlemelerine, uygulamalarına ve kurallarına koşulsuz olarak uyacaklarını; işbu Yarışma Şartnamesi ve Yarışmacı Taahhütnamesinin tüm maddelerinin ve bu maddelerde yer alan hükümlerin kendileri için bağlayıcı olduğunu ve yarışma jürisinin oluşumuna, jürinin karar sürecine veya jüri tarafından alınan kararlara itiraz etmeyeceklerini açıkça ve gayri kabili rücu kabul ve taahhüt etmiş olurlar.

3.2.5 Başvurular İSO ETP tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme neticesinde katılımı uygun bulunan katılımcılar e-posta ile bilgilendirilecektir.

3.2.6. Katılımcılar sistem üzerinden başvuru yaptıktan sonra kendilerine kayıt olduklarına dair bilgilendirme mesajı gelecektir. Bu gelen mesaj ile aktifleştirdikleri hesapları üzerinden “İstanbul Designathon” sürecine ait tüm bilgilendirmelere https://isoetp.com/ web sitesinden ulaşabileceklerdir.

3.2.7 Takım ve üyelerin kayıtlarının tamamlanması ile sistem tarafından kendilerine bir takım numarası verilecektir.

4.   YARIŞMA TAKVİMİ ve SÜRECİ

4.1. Takvim

  • “İSTANBUL DESIGNATHON” takvimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

 

 

 

TARİH

Başvuruların Başlama Tarihi

:

6 Mart 2024

Son Başvuru Tarihi

:

26 Nisan 2024

Webinar serisi

:

Nisan 2024

Takımların Tasarım Dosyalarının Sisteme Yüklenmesi

 

:

 

16 Mayıs 2024 (En Geç)

Finalistlerin Açıklanması

:

20 Mayıs 2024

Final Sunumları ve Ödül Töreni

:

25 Mayıs 2024

 

4.1.2. Kayıt işlemini tamamlayan takımlar 26 Nisan 2024 tarihine kadar tasarımlarına ait çizimleri, üç boyutlu olarak incelenebilecek şekilde “takımnumarası”.pdf uzantılı tasarım dosyası adıyla ve tanıtıcı sunum dosyası ile birlikte https://isoetp.com/ adresindeki web sitesinin ilgili sekmesi üzerinden yükleyeceklerdir.

4.1.3. Katılımcıların sisteme yükledikleri dosyalar değerlendirildikten sonra, organizasyon komitesi tarafından seçilen finalistler 10 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek ve e-posta ve web sayfası üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

4.1.4. Finale kalmaya hak kazanan takımlar 18 Mayıs 2024 tarihinde İSO ETP, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi Yolu, TEM34, İkitelli, Blok No 27, İç Kapı No:3 Başakşehir İstanbul 34490 adresindeki İSTANBUL DESIGNATHON etkinliğine bizzat katılarak tasarladıkları ürüne ait detay çalışmaları yapmak, ilk aşama prototiplerini (“minimum viable product”-MVP) gerçekleştirmek ve sunumlarını finale hazır hale getirmek üzere çalışacaklardır.

4.1.5. 25 Mayıs 2024 günü yapılacak final sunumları sonrasında jüri değerlendirmesini yapacak ve değerlendirmelerin ardından dereceye girenler ödüllerini alacaklardır.

4.1.6. İSO ETP “İstanbul Designathon” programında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

4.2.  Tasarım ve Prototipleme Süreci

4.2.1. Katılımı onaylanan kişi ve takımlara konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilecekleri kaynaklar, çözüm arayışında bulunabilecekleri bilgi seti paylaşılabilecektir.

4.2.2. Yarışma konusu için seçilmiş mentorlar tarafından, farklı alanlarda bilgilendirmelerin olacağı online webinar serisi organize edilecektir.

4.2.3. Katılımcılar çözüm geliştirirken herhangi bir endüstriyel tasarım yazılımı, katı modelleme ve tasarım programını (Solidworks, Catia vb.) kullanabilirler. Program kullanımı ile ilgili lisans gereksinimi sorumluluğu kullanıcılara

4.2.4. Katılımcılar, açık kaynak 3D model kütüphanelerini kullanabilirler. Projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzeri içerikleri kullanabilirler. Açık kaynak içeriklerinin kullanımı ve açık kaynak lisanslama şartlarına uygunluk konusundaki sorumluluk, yarışmacıların kendilerine

4.2.5. İSO ETP’de çalışma yapacak ekipler prototiplerini hazırlarken, İSO ETP’de bulunan el aletlerini ve FDM ile lazer işleme makinelerini (sadece tahta işleme amaçlı) kullanabilecektir. Makineler kullanılırken dışarıdan farklı malzeme getirilerek işlenmesi mümkün olmayacaktır.

5.  DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KRİTERLERİ

5.1. “İstanbul Designathon” Tasarım Yarışmasının “ön eleme” sürecini geçerek 10 Mayıs 2024 tarihinde finale kaldıkları duyurulan 5 takım, 25 Mayıs 2024 tarihinde İSO ETP’nin İstanbul İkitelli’deki merkezinde gerçekleştirilecek “Final”de tasarım ve prototiplerini Yarışma Jürisine sunacaklardır.

5.2. Jüri değerlendirmesine göre ilk 3 dereceye giren takımlar Final gününde ilan edilecek ve sonuçlar eşanlı olarak İSO ETP web sitesi ve sosyal medya kanallarından duyurulacaktır.

5.3. Finalde jüri, takımları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirecektir:

 

Tasarımın Kattığı Değer

(Yaygın Etki)

 

Uygulanabilirlik

 

Yenilik Derecesi

Sürdürülebilirlik

Kullanıma uygunluk

Yaratıcılık

Kullanıcıya katkısı

Üretilebilirlik

Değer önerisi

Kullanıcıda yarattığı etki

Ticarileşme potansiyeli

Çözümün probleme uygunluğu

5.4. Jüri Finalde derece girecek takımları belirlerken seçim şartlarını belirlemekte serbesttir (Nisap, Oybirliği, Genel Oy Çokluğu veya Kalifiye Oy Çokluğu )

5.5. Jüri tarafından yapılan oylama sonucunda ilk 3 dereceye giren takımlar, aşağıdaki Maddede belirtilen ödülleri almaya hak kazanır.

6.  ÖDÜLLER

6.1. “İstanbul Designathon” yarışmasında finale kalan 5 takım da 2024 yılında İSO ETP tarafından organize edilecek olan “Girişimcilik Programı”na katılmaya hak kazanır.

6.2. Yarışma sonucunda ilk üç derecede yer alan takımlar, 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek “Design Summit” etkinliğinde ödül alan projelerini tanıtma hakkı kazanır.

6.3. Yarışma sonucunda ilk üç derecede yer alan takımların yarışmada sundukları ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tasarım tescil başvuru masrafları karşılanır.

6.4. Yarışma sonucunda ilk üç derecede yer alan takımların üyelerinin her birine 2024 yılı    içinde    kullanılmak    üzere    İSO    ETP    UX    Lab    ve    Prototip Laboratuvarlarından (%50) indirimli faydalanma hakkı verilir.

6.7. 2025 yılı boyunca İSO ETP “Matchmaking” hizmetinden ücretsiz olarak faydalanma hakkı verilir.

6.8. 2024-2025 yıllarında geçerli olmak kaydıyla, toplam 4 saat ücretsiz Fikri ve Sınai Haklar konusunda danışmanlık hizmeti verilir.

6.9. İSO ETP’nin 2024 – 2025 yılları içinde organize edeceği toplam 4 ücretli eğitime ücretsiz katılma hakkı

7.  ETİK KURALLAR

7.1. Yarışmacılar, yazılı ve sözlü hiçbir iletişimlerinde kaba ve nezaketsiz söz ve davranışlarda Hakaret, tehdit vb saldırgan tavırlar yarışmadan diskalifiye olma sebebidir.

7.2. Etkinlik alanlarında diğer takımların çalışma ve motivasyonlarını etkileyecek sözlü ya da fiili davranışlarda bulunmak yarışmadan diskalifiye olma sebebidir.

7.3. Etkinlik alanlarında dil, din, inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, cinsiyet vb konularda ayrımcılık yapmak; fırsat eşitliğini engelleyici tutum ve davranışlarda bulunmak yarışmadan diskalifiye olma sebebidir.

7.4. İSO ETP tarafından sağlanan kaynakların amaçları dışında kullanması ve israf edilmesi ve/veya İSO ETP’nin mülkiyetinde bulunan eşya, araç veya makinelere zarar verilmesi halinde oluşacak maddi zararların tazmini için İSO ETP’nin zararı verenlere rücu etme hakkı saklıdır.

7.5. Kayıt aşamasından finale kadar, yarışma süreci boyunca toplum ahlakına aykırı bir durum, fiil, söz vb. davranış sergilediği tespit edilen kişi/kişiler hakkında derhal hukuki süreç başlatılır. Bunun yanında, bu kişilerin üyesi oldukları takımlar en az 2 yıl süreyle İSO ETP tarafından düzenlenen her türlü organizasyon ve etkinliğinden

8.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1.  Katılımcıların Fikri Mülkiyet Sahipliği

8.1.1. İSTANBUL DESIGNATHON yarışması süresince yarışmacı takımların oluşturduğu her türlü ürünün ve tasarımın fikri ve sınai mülkiyet hakkı yarışmacılara aittir.

8.1.2. Yarışmacıların fikri mülkiyet hakkına sahip oldukları arasında yarışma sırasında oluşturulan tüm eskizler, çizimler, modeller, prototipler ve dijital dosyalar yer alır. İSO ETP bu tasarımları ve ürünleri kendi organizasyonlarında (örneğin İstanbul Tasarım Toplantısı’nda, eğitimlerde, sosyal medya, basılı ve görsel yayınlarda) sergileme ve yayımlama hakkına sahiptir. 

8.2  Veri Gizliliği

8.2.1. Her bir yarışmacı, İSO ETP başvuru ve kayıt sürecinde, kendilerinden istenen kişisel verileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Kişisel verilerini paylaşmak istemeyen kişilerin başvuruları tamamlanmaz ve kayıtları yapılmaz.

8.2.2. İSO ETP, katılımcıların başvuru formunda ilettiği bilgileri farklı firmalar ve kurumlar ile paylaşma hakkına sahiptir. Her bir katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, İSO ETP’ye proje bilgilerini reklam, sunum ve basın toplantısı gibi iletişim konularında referans vererek kullanabilmesi için yetki

8.2.3. Her bir katılımcı, İSO ETP’nin İSTANBUL DESIGNATHON esnasında görüntüsünü (film veya dijital) almasına ve/veya ses kaydı veya video çekimi yapmasına ve her türlü ortamda, her türlü formatta ve her türlü yöntemle bu görüntüleri kopyalamasına, çoğaltmasına ve dağıtmasına müsaade eder ve yetki verir.

8.2.4. “İSTANBUL DESIGNATHON” esnasında katılımcılara doğrudan İSO ETP tarafından ve/veya organizasyonda yer alan diğer destek hizmet firmaları veya sporsorlar tarafından sağlanan tüm bilgi ve veriler bu veri sağlayıcılarının münhasır mülküdür. Katılımcılar “İSTANBUL DESIGNATHON” süresince kendilerini sağlanan bu bilgi ve verileri şahıslarla paylaşmamayı ve “İSTANBUL DESIGNATHON” kapsamı dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

8.2.5. Her bir katılımcı, “İSTANBUL DESIGNATHON” esnasında takım tarafından geliştirilen projenin kendilerince üretilen, özgün eserler olduğunu; projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve projenin herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini açıkça beyan ve taahhüt eder.

8.2.6. Her bir katılımcı, İSO ETP ve “İSTANBUL DESIGNATHON”un organizasyonu konusundaki iş ortaklarını, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın derhal tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.

8.2.7. Katılımcılar, İSTANBUL DESIGNATHON” Tasarım yarışması boyunca paylaştıkları tüm bilgilerin kamunun bilgisi dâhilinde olduğunu ve gizliliğe tabi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.3  Sorumluluklar ve Sınırlamalar:

8.3.1. Katılımcılar, tasarımlarının üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt Söz konusu sorumluluk, telif hakkıyla korunan materyallerin, ticari markaların veya diğer özel içeriğin izinsiz kullanımının önlenmesini de içerir.

8.3.2. Bir tasarımın katılımcılara veya üçüncü taraflara ait önceden mevcut fikri mülkiyeti içermesi halinde, katılımcılar bu bilgilerin İSO ETP'ye açıklanmasından ve uygun izinlerin alınmasından sorumludur.

8.3.3. Katılımcıların herhangi bir türde intihal yapmaları veya fikri mülkiyeti ihlal etmeleri İstanbul Designathon'dan diskalifiye edilme sebebidir.

9.  GENEL DİĞER MADDELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

9.1 Katılımcılar İSTANBUL DESIGNATHON süresince genel ahlak kurallarına ve ilkelere uygun davranmayı, diğer takımları engelleyecek ve rahatsız edecek davranışların yasak olduğunu bildiklerini kabul ve beyan ederler. İSO ETP, bu ilkelere uymayan takımları veya katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

9.2. Yarışma süresince katılımcıların başına gelebilecek kazalardan İSO ETP sorumlu değildir. Bu konuda katılımcılar gerekli güvenlik tedbirlerini almaktan sorumludur ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve ikazlara riayet etmeyi taahhüt

9.3. İSO ETP herhangi bir sebep olmaksızın, etkinliği değiştirme, kısıtlama veya kısmen ya da tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

9.4. İSO ETP etkinliğin süresini uzatma/kısaltma ve belirlenen tarihi erteleme hakkını saklı tutar.

9.5. İSO ETP etkinlik esnasında herhangi bir sebeple ortaya çıkabilecek teknik güçlüklere maruz kalınabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirmektedir. Bu sebeple yaşanan aksaklıklardan İSO ETP sorumlu değildir.

9.6. İSO ETP ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar.

9.7. Yarışmacı, yarışma ile ilgili olarak, İSO ETP tarafından kendisine yarışma öncesi veya sonrasında her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını gönderilebileceğini kabul ve beyan

9.8. Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle İSO ETP’nin zarara uğraması durumunda söz konusu zararı derhal ve defaten karşılamayı taahüt eder.

9.9. Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara katılım sertifikası verilecektir. 

9.10 İSO ETP işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Yarışma Şartnamesi ve Yarışmacı Taahhütnamesi 9 madde ve 9 sayfadan oluşmaktadır.

Başvuran tarafından https://isoetp.com/ sitesinden başvuru yapılırken onaylanan işbu Yarışma Şartnamesi ve Yarışmacı Taahhütnamesi, Başvuru Aşamasında online olarak onaylanan KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri ve Web Sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru/katılım koşulları ile birlikte bir bütündür.

Katılımcı, İşbu Yarışma Şartnamesi ve Yarışmacı Taahhütnamesinin tüm maddelerini okuduğunu ve her sayfasını imzaladığı bir nüshasını, son sayfaya isim soyisim yazarak yarışma sekreteryasına teslim ettiğini kabul ve beyan eder.

TCSvTB#MTH_RGB_unframed_horizontal 1
3
2

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir.

Web sitesinin içeriğinden sadece Rea Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.